Okno se zavře automatiky. Pokud se tak nestane, zavřete jej manuálně "křížkem"