O nás

Náš oddíl vznikl v roce 1979, kdy Mgr. Rita Zdráhalová založila při 32. ZŠ v Plzni kroužek moderní gymnastiky. Dívky z kroužku se postupně začaly účastnit soutěží, talentovaná děvčata byla zařazena do tříd se zaměřením na moderní gymnastiku. Tyto sportovní třídy vznikly ve škole v roce 1984. Nejlepší závodnice přecházely do tréninkového střediska mládeže. Od roku 1991 byl kroužek moderní gymnastiky součástí MG - TJ Slávia Plzeň. Členky oddílu se zúčastnily řady mezinárodních soustředění a letních výcvikových táborů, které velkou měrou přispěly ke zlepšení výkonnostní úrovně závodnic i k rychlému rozvoji nově vzniklého oddílu, který v roce 1996 po stránce výkonnosti zaujímal 1. místo v Plzni i v tehdejším Západočeském kraji. Za všechny úspěšné členky oddílu jmenujme Martinu Hajšmanovou, Kateřinu Bednářovou, Kristýnu Blahetovou a Andreu Šebestovou - mnohonásobnou mistryni republiky a reprezentantku ČR, která začínala s moderní gymnastikou v roce 1994 ve třídě se zaměřením na MG. V roce 1996 také získala společná skladba našeho oddílu na mistrovství ČR bronzovou medaili. Bylo to jediné medailové umístění západočeského kolektivu v této nejvyšší republikové soutěži od roku 1975. Jednalo se o společnou skladbu s míči a obručemi. V roce 1996 došlo též ke změně ve vedení oddílu. Odešla Mgr. Rita Zdráhalová a ve funkci předsedkyně ji vystřídala Ladislava Feďová. Od školního roku 2004 / 2005, kdy se spojila 32. ZŠ a 18. ZŠ, nese náš oddíl název SK MG Plzeň - Bolevec. Od roku 2006 je předsedkyní oddílu Mgr. Petruše Otcová. V témže roce uplynulo 15 let od vzniku samostatného klubu SK MG 32. ZŠ Plzeň. V současné době se v našem oddíle věnuje moderní gymnastice kolem 20 děvčat ve věku od 5 do 20 let v různých výkonnostních kategoriích. Děvčatům se věnují dvě kvalifikované trenérky, které jsou zároveň rozhodčí. Baletní průpravu vede zkušená baletka. Závodnice se účastní přeborů v kategoriích základní soutěže, kombinovaného a volného programu jednotlivkyň a společných skladeb.


O nás